Sản phẩm nổi bật

 Cá ngân tươi 0.5 kg  Cá ngân tươi 0.5 kg
38,000₫
 Cá thác lác nạo 0.3kg  Cá thác lác nạo 0.3kg
52,000₫
 Khoai tây ĐL  Khoai tây ĐL
16,700₫
 Mì trứng sợi lớn gói 450g  Mì trứng sợi lớn gói 450g
28,000₫
 Nui sò Safoco 200g  Nui sò Safoco 200g
28,000₫
 Sabôchê (Hồng xiêm)  Sabôchê (Hồng xiêm)
49,200₫
 Thịt ốc làm sạch  Thịt ốc làm sạch
47,000₫